søndag 9. november 2008

Hvorfor verden er urettferdig og hvorfor vi bør, må og skal forandre den

Dette blir et innlegg om sultne barn i Afrika. Nei, ikke akkurat direkte om sultne barn i Afrika, men om hvofor det finnes sultne barn i Afrika og hva vi kan gjøre med det. Jeg skriver ikke om dette fordi det er synd på alle barn i Afrika. Men fordi vi har en plikt til å hjelpe de som ikke har samme utgangspunkt som oss her i verden. Mennesker som ikke blir født på et sykehus og vokser opp i et hjem med dusj, tv og bil. Som ikke får gå på skole og drive med fritidsaktiviteter. Som ikke har mulighet til få en jobb. Det handler om mennesker som blir født i fattigdom, lever i fattigdom og dør i fattigdom. Hvorfor er det slik? Du trakk vinner loddet, hvorfor?

Det er tusen årsaker. I Changemaker konsentrerer vi oss om fem;

Gjeld

For hver krone rike land gir i bistand går 5 kr fra fattige land til rike land i gjeldsnedbetaling. Pengestrømmen går feil vei! Lån ble gitt til diktatorer og korrupte regimer. Pengene kom ikke befolkningen til gode, men det er disse menneskene som i dag sliter med å betale tilbake gjelda. Les mer om dette og skriv under på Changemakers kampanje her: https://www.questback.com/kirkensndhjelp/fe79jlhooc/


Krig (vi må skape fred i verden)

Dette er kanskje den mest klassiske forklaringen på hvorfor verden er urettferdig. Men det forklares enkelt ved følgende fakta: Våpenindustrien er en av verdens største industrier. Verden bruker mer enn 1200 milliard dollar på militærutgifter hvert år! Til sammenlikning ville det kostet 6 milliarder dollar å gi grunnleggende utdannelse til alle som ikke har det idag. Det står ikke på penger men på vilje og prioritering!


Klima

Trenger vel ikke legge til noe her. Det er de fattige landene som blir hardest rammet av klimaendringene men det er de rike landene som slipper ut mest CO2. Urettferdig!

Send ditt SOS signal her: http://www.nca.no/article/view/7857/1/337


Handel

Rike land bruker sin makt til å presse igjennom egne interesser i WTO. Fattige land får ikke tilgang til europeiske markeder. Urettferdig forhold mellom dem som produserer råvarer og dem som selger dem: f.eks får kaffebønder i Nicaragua bare en brøkdel av det du betaler for en pose kaffe her i landet. Store selskaper tar mesteparten av profitten. Innenfor dette temaet kan man også trekke inn økt bruk av patenter. Man ser stadig eksempler på at store selskaper tar patent på livsviktige ting som medisiner, mat og såkorn.

Hiv og aids

Ikke lenger en epidemi men en pandemi! 8000 dør hver dag. Flesteparten av de som dør er i arbeidsfør aldrer. Det er de som skal forsørge barna og det er de som skal sørge for verdiskapning. Igjen sitter barn og besteforeldre. En hel generasjon vokser opp uten foreldre. Barn må slutte på skolen for å forsørge yngre søsken. Og det smitter, igjen og igjen.

Heldigvis finnes det løsninger:

Slette illegitim gjeld
Prioritere fred
Stoppe klimaendringene.
Gjøre handelen mer rettferdig
Hiv og aids; informasjon, kondomer, åpenhet, kunnskap og økt satsing på forskning

Det er en lang vei dit, men vi må ikke gi opp! Det er mennesker som har skapt urettferdighet i verden. Vi kan gjøre noe med den!


Jeg mener at alle mennesker har rett til et verdig liv. Og med verdig liv mener jeg ikke rett til hus, hage, bil og boblebad, men rett til trygghet.
Hvis man ser det i verdenssammenheng er det nesten ingen som lever som oss nordmenn. Vi lever i en boble. Det merkelige er at denne boblen likevel ikke er fylt med lykke. Lykken så jeg et helt annet sted på jorda. Vi fortjener å finne tilbake til vår lykke. Men de fortjener trygghet. Hva med å dele?