søndag 12. september 2010

Akademia

Bakenforliggende emipriske årsaker til et ideosynkratisk, epistemologisk og transsubstansiert tilfelle av kulturelt komplekse virkelighetsnære begreper sammensatt av assimilerte substanser i synkrone studier. Å som jeg elsker universitetet!

2 kommentarer:

i_sofie sa...

Oh my god!! Skjønner at du holder på på masternivå, for hos meg går det mer i kontekst, og bare kontekst. Men altså, hurra for akademia. Eller no'.

Unknown sa...

Jeg har lyst til å skrive en poststrukturalistisk, diskursanalytisk analyse av den bakenforliggende epistemologiske begrepsforståelsen i ditt innlegg. Men da denne kommentarens format ikke gir rom for en tilfredsstillende diskusjon over metodiske tilnærminger, hermeneutisk praksis eller fagfeltets avgrensning og historie, lar jeg være :-)

Lykke til videre med mastergraden!